【HƯỚNG DẪN】Cách ngắt trang trong excel

ướng dẫn cách xóa ngắt trang trong excel 2003 2007 2010 2013 – Page Break

Ngắt trang là tính năng trong excel giúp bạn có thể xem trước những trang sẽ in ra theo từng vùng được hiển thị phân chia bằng cách đường đứt nét, nếu file mặc định có cái này hoặc bạn vô tình chọn chế độ này mà không biết tắt là sao có thể xem bài hướng dẫn sau đây

Vào Page Layout –> Break –> Remove Page break hoặc chọn Reset All Page breaks

Nếu vẫn không được hoặc bạn muốn thiết lập triệt để không hiện ngắt trang luôn thì có thể vào File –> Options –> Advanced –> Uncheck vào phần Show Page break

Chọn Ok và bây giờ ngắt trang của bạn sẽ bị tắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0