【HƯỚNG DẪN】Cách xóa trang dư trong Word

Cách xoá trang trắng trong word 2007 2010 2013

Khi soạn thảo văn bản và chỉnh sửa, thường đôi khi sẽ xuất hiện những trang trắng dư ở cuối văn bản. Tuỳ bản word khác nhau mà bạn có thể dùng nhiều cách khác nhau để xoá trang trắng này. Tuy nhiên có 1 cách mà có thể sử dụng ở nhiều phiên bản word khác nhau.

Đặt con trỏ chuột ở cuối trang cuối cùng có chữ sau đó nhấn Delete liên tục cho tới khi không còn trang trắng nào nữa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0