【Phải Biết】Window host process rundll32 là gì?

Xin chào, tôi là Tiến Linh. Hiện nay trên máy tính tôi đang sử dụng có xuất hiện tiến trình rundll32.exe rất lạ và chiếm 1 phần tài nguyên máy tính. Vậy cho tôi hỏi tiến trình rundll32.exe là gì ? Tôi có nên tắt tiến trình này đi không?

Chào Bạn Tiến Linh

Rundll32.exe là tiến trình hệ thống chạy cùng Windows tương tự như một số tiến trình hệ thống khác như svchost.exe, wininit.exe…Rundll32.exe có nhiệm vụ cho phép các file thư viện *.dll tự hoạt động mà không cần kích hoạt.

Tất nhiên, cũng giống như những tiến trình hệ thống khác, Rundll32.exe cũng là đối tượng giả mạo của nhiều loại mã độc. Vì vậy, chúng ta cần phân biệt rõ đâu là tiến trình hệ thống, đâu là tiến trình của virus. Tiến trình chuẩn Rundll32.exe có đường dẫn file là:

C:WindowsSysWOW64rundll32.exe (Windows 64bit)

C:WindowsSystem32rundll32.exe (Windows 32bit)

Rundll32.exe thực chất là file quản lý các thư viện liên kết động, quản lý các file dll của các ứng dụng thứ 3 cài trên máy, khác biệt so với file svchost.exe quản lý các file dll hệ thống.

DLL là những file cực kỳ quan trọng trên máy tính, hệ thống hay bất cứ một chương trình nào nếu thiếu file dll sẽ báo lỗi và không chạy được. Nếu gặp tình huống này các bạn có thể sửa lỗi thiếu dll bằng DLL Fixer cho máy tính của bạn.

【Phải Biết】Window host process rundll32 là gì?Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0